Reflexní masáž chodidel

Reflexní masáž můžeme aplikovat na jakoukoliv část těla: na dlaně, ruce i na prsty, na hlavu a obličej, na páteř atd. Nejvyhledávanější a vlastně i nejúčinnější je však reflexní masáž chodidel. Celé to funguje v podstatě jednoduše. Lidské tělo je protkáno bezpočtem nervů, které začínají v mozku, prostupují orgány a končí právě třeba na chodidlech, kde se shlukují do bodů nebo plošek. Nervová dráha je tedy spojnicí mezi jednotlivými orgány a k nim přiřazenými body na chodidlech.

Reflexní body nebo plošky nám tedy umožňují, abychom se k nějakému vnitřnímu orgánu „dostali“ z povrchu těla. Jejich pravidelným promačkáváním můžeme například podporovat léčbu dlouhodobých chronických onemocnění nebo uvolňovat bolesti.