Shiatsu masáž

Shiatsu masáž

Jedná se o japonskou terapii zahrnující akupresuru, masážní hmaty, mobilizace, trakce, reflexní terapii a relaxační techniky. Dochází při ní k celkové harmonizaci organizmu, odstranění blokád v oblasti krční, hrudní a bederní páteře, ramene, k podpoře volného toku energie a obnově zdraví a pohody. Masáž se provádí bez použití oleje, v pohodlném oblečení (bavlněné triko a kalhoty) .

Shiatsu je to taková akupunktura bez jehliček. Při shiatsu se také pracuje s meridiány (energetickými dráhami) akupunkturními body skrze které se harmonizují, zprůchodňují, či posilují  příslušné orgány a energetické kvality. Rozdíl je v tom, že masér pracuje s těmito energetickými systémy a body „osobně“,  tedy rukama.  

Masáž shiatsu se provádí v oblečení. Provádí se velmi příjemné uvolnění těla a na rozdíl od akupunktury se pracuje s celými meridiány (energetickými dráhami) a jednotlivými akupunkturními body.

Jaké dráhy a tedy orgány budeme ošetřovat, vyplyne buď z našeho rozhovoru, diagnostiky dle tradiční čínské medicíny a pokud nebudete mít náladu ani na jedno, řekne nám tělo samo, co by rádo a co potřebuje.

Při tomto ošetření shiatsu je velice úzká spojitost s emocionalitou, psychikou, může dokonce pomáhat zpracovávat nějaká životní témata, či postoje. Je proto vhodné, mít v den ošetření trochu prostoru pro sebe a pít více vody.